Obsah

Od 14. 1. 2019 od 9:00 do 28. 1. 2019 do 16:00 bude probíhat příjem žádostí v rámci fondů
Středočeského kraje. V roce 2019 bude poskytována podpora prostřednictvím následujících
programů:

 • Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
 • Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence
 • Středočeský Fond kultury a obnovy památek
 • Středočeský Humanitární fond Tematické zadání „Sociální oblast“
 • Středočeský Humanitární fond Tematické zadání „Zdravotnictví a Zdraví
 • 2020“
 • Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

Od 18. 2. 2019 do 25. 2. 2019 bude probíhat příjem žádostí v rámci:

 • Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje naobnovu památek určených ke společenskému využití

Do 31. 1. 2019 lze podat žádost do následujících dotačních programů Ministerstva kultury:

 • Havarijní program
 • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny akrajinné památkové zóny

Od 4. 2. 2019 do 22. 2. 2019 bude probíhat příjem žádostí v rámci dotačního titulu Ministerstva
zemědělství:

 • Program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Od 2. 1. 2019 do 30. 9. 2019 bude probíhat příjem žádostí v rámci Národního programu
životního prostředí prostřednictvím:

 • Výzvy č. 11/2018 Ekomobilita

Od 4. 1. 2019, 8:00 hodin do 31. 5. 2019, 12:00 hodin bude probíhat příjem žádostí v rámci
Operačního programu zaměstnanost prostřednictvím:

 • Výzvy č. 108 Pilotní rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) dodalších obcí

2. 1. 2019 vyhlásila Nadace ČEZ následující veřejná grantová řízení:

 • Oranžové hřiště
 • Podpora regionů
 • Stromy
 • Oranžový přechod

Základní informace k jednotlivým dotačním titulům naleznete v přiložených prezentací.

Programy Ministerstva kultury

Programy Ministerstva zemedělství

Programy Ministerstva životního prostředí

Nadace ČEZ

Operační program zaměstnanost

Fondy Středočeského kraje

Zprávy

Dotační zpravodajství

Na počátku února byly otevřeny následující výzvy v rámci Operačního programu Životní
prostředí se zaměřením na:
celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotační zpravodajství

Do 14. 3. 2019 16:00 probíhá příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost –
výzva č. 69 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. město Praha). celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotační zpravodajství

Harmonogramy výzev zde ke stažení: celý text

ostatní | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Dotační zpravodajství

V listopadu 2018 byly Ministerstvem pro místní rozvoj kromě dotačního titulu Územní plán 2019,
Architektonické a urbanistické soutěže obcí 2019 a Podpora bydlení pro rok 2019 vyhlášeny
následující dotační tituly: celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Dotační zpravodajství

V týdnu od 19. listopadu 2018 bude zahájen příjem žádostí o podporu do programu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+ a ukončen začátkem února 2019.
Detailnější informace a podmínky podpory nejsou prozatím známy, u opakujících se dotačních titulů je
možno vycházet z metodiky předešlých let. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu