Obsah

Zprávy

Dotační zpravodajství

V týdnu od 19. listopadu 2018 bude zahájen příjem žádostí o podporu do programu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+ a ukončen začátkem února 2019.
Detailnější informace a podmínky podpory nejsou prozatím známy, u opakujících se dotačních titulů je
možno vycházet z metodiky předešlých let. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu