Obsah

Dotační zpravodajství

Typ: ostatní
V týdnu od 19. listopadu 2018 bude zahájen příjem žádostí o podporu do programu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+ a ukončen začátkem února 2019.
Detailnější informace a podmínky podpory nejsou prozatím známy, u opakujících se dotačních titulů je
možno vycházet z metodiky předešlých let.

Novinky

 

 • na obnovu místních komunikací a na obnovu sportovní infrastruktury mohou žádat i obce do

deseti tisíc obyvatel

 • na obnovu místních komunikací mohou žádat i obce nad deset tisíc obyvatel (kromě

statutárních měst)

 • bude vypsána výzva na rekonstrukci a přestavbu obecních budov
 • bude vypsána výzva na dostupnost veřejných služeb jako je praktický lékař, zubař, obchod,

případně Pošta Partner pro obce do tisíce obyvatel

 • bude vypsána výzva na podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití


Opakující se dotační tituly

 

 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
 • Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a

obecních úřadů

 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Vytvořeno: 5. 11. 2018
Poslední aktualizace: 5. 11. 2018 12:01
Autor: Správce Webu