Obsah

Město Čáslav
www.meucaslav.cz

Uprostřed širokého výběžku polabské nížiny, který je jako rozlehlý záliv od severovýchodu ohraničen pásem Železných hor a od jihozápadu Hornosázavskou pahorkatinou, se nachází starobylé město Čáslav. Město založené někdy kolem poloviny 13. století Přemyslem Otakarem II. V roce 2008 byla překročena hranice deseti tisíc obyvatel.

 

Znak města Čáslav

znak města Čáslav