Obsah

Městys Bílé Podolí
www.bilepodoli.cz

Městys Bílé Podolí (Weiss Podol) se nachází v okrese Kutná Hora, kraj Středočeský, zhruba 8 km severovýchodně od Čáslavi. Protéká tudy potok Čertovka, který je pravostranným přítokem řeky Doubravy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307. Bílé Podolí bylo povýšeno na městečko roku 1687. Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.

 

               Znak BílZnak_městyse_Bílé_Podolíého Podolí

S povýšením vesnice Podolí na městys byl Bílému Podolí udělen městský znak (erb). V kterém období se tak stalo, není přesně známo. Snad roku 1540, kdy bylo Bílému Podolí Ferdinandem I. povoleno první privilegium na pořádání výročních trhů. Popis: Modrý štít na zeleném trávníku, stojí divý muž ověnčený dubovým listím na hlavě a v pase, drží v pravé ruce palmu ze země rostlou, levou rukou se opírá v boku. Napravo zlaté písmeno W – Weiss – Bílý Podol a na levé straně písmeno M – Markt – Městys. V tomto období dostal městys i pečeť.