Obsah

Vrdy
www.obecvrdy.cz

Vrdy jsou historickým i současným centrem oblasti na rozhraní středočeského a pardubického kraje, pro kterou zprostředkovávají řadu služeb, například lékaře, školu a další. Až do roku 1960 byly na území dnešního sídelního celku čtyři samostatné obce s vlastní správou (Vrdy, Dolní a Horní Bučice a Zbyslav).

 

            Znak obznakce Vrdy

V červeno-stříbrně vlnitě děleném štítě nahoře stříbrná korunovaná hlava lva se zlatou zbrojí a jazykem, dole čtyři mřežovitě propletené zelené vrbové pruty s listy.

 

 

 

 

 

 

Dolní BučiceDolní Bučice

 

Zbyslav

zbyslav

Autorka fotografií: Petra Kolajová