Obsah

Seminář ĎČOV - 3.2.2020

Místo konání Sokolovna ve Starkoči.

Dne 15. 1. 2020 se uskutečnilo již druhý seminář na odkanalizování menších obcí, tentokrát za účasti poslankyní Parlamentu ČR Věry Kovářové a Jany Krutákové, semináře se zúčastnila i ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová. Proběhla opět velmi kvalitně připravená prezentace o DČOV. Kapacita Sokolovny ve Starkoči byla zcela naplněna, což svědčí o velkém zájmu o tento způsob likvidace odpadních vod.