Obsah

Tipy na výlet

 

Čáslav

Otakarova bašta, která měla za úkol chránit dnes již zbořenou Brodskou bránu
Žižkova síň - muzeum spjaté s husitstvím s ostatky Jana Žižky z Trocnova
Městské muzeum - přírodovědná, národopisná, archeologická, umělecká expozice
Kostel sv. Petra a Pavla - na místě staršího kostela, s vyhlídkovou věží
Muzeum zemědělské techniky

 

Bílé Podolí

Kostel sv. Václava ze 13. století, šatlava a radnice stávaly před požárem na místě dnešního areálu Sadů - prodejny ovoce

 

Bratčice

Románský kostel sv. Václava, bývalý mlýn - rodiště Jana Pernera, naučná stezka Tisá skála

 

Horky

Pomníčky

 

Hostovlice

Památník První pozemkové reformy

 

Schořov

Kaple rodiny Pottingů

 

Starkoč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1738 na místě původního z r. 1352
Starkočský lom
Čertův důl

 

Semtěš

Věž tvrze, Turistické centrum s interaktivní zónou života našich předků, navazující Stezka rytíře Rubína

 

Tupadly

Zámek, bohužel nepřístupný
Kaplička

 

Vrdy

Součástí Dolní Bučice - kostel Všech svatých
Horní Bučice


Zbyslav

Kostel, Zbyslavská mozaika

 

Vlkaneč

Kostel sv. Jakuba
Barokní fara
Selská usedlost se špýcharem

 

Žehušice

Gotická tvrz nepřístupná
Obora s bílými jeleny přístupná omezeně
Kkostel sv. Marka
Zvonice
Kamenný most přes Doubravu z r. 1822, pamětní deska na býv. tvrzi - rodiště skladatele J.V. Sticha - Punta, na jeho počest se koná Slavnost lesního rohu