Obsah

I náš region se může pochlubit nemalou řadou významných osobstí z různých oborů lidské činnosti. Každý z nich vynikl a svým přístupem se často stal i slavným.
 

Rudolf Těsnohlídek

Český spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel narozen v Čáslavi. Nejvíce ho proslavila jeho bajka o lišce Bystroušce.

Jan Karafiát

Spisovatel, nejznámější kniha Broučci, působil v Čáslavi jako duchovnísprávce evangelického semináře.

Václav František Kocmánek

Spisovatel, narozen r.1607 v Čáslavi, psal hlavně frašky lidovým jazykem té doby, písně, hry pro školní děti, paměti

Jan Kořínek

Narozen r. 1626 v Č., přítel jezuity Bohuslava Balbína, sepsal Staré paměti kutnohorské

Rudolf Krupička

Básník a dramatik, narozen veStarkoči, psal historické divadelní hry např. Vršovci

Jiří Mahen

Spisovatel, narozen r. 1882 v Č., bratranecVladislava Vančury, drama „Mrtvé moře"pojednává o konci protireformace na Čáslavsku.

Josef Pelíšek

Spisovatel, překladatel, narozen r.1889 v Semtěši, za 2.sv.v. působil ve zpravodajské službě ministerstva zahraničí.

Josef Sekera

Spisovatel, narozen r. 1897 veStarkoči, z prostředí železných hor napsal román „Jsme zelený strom"

Jiří Konta

Petrolog a mineralog, narozen r. 1922 veŽlebech, zavedl nové odborné termíny v petrologii (zabývá se vznikem, složením,vlastnostmi a výskytem hornin)

Josef Krása

Historik umění, narozen r. 1933 v Č., znalec českého gotického umění

Josef Kratochvíl

Petrolog a mineralog, narozen r.1878 ve Žlebech, jeho hlavním dílem je Topografická mineralogie Čech

Karel Kněžourek

Ornitolog, učitel, působil mimojiné ve Starkoči a Žlebech, jeho hlavním dílem je dvoudílný „Velký přírodopisptáků"

Filip Maxmilián Opiz

Botanik, narozen r. 1787 v Č.,hlavní dílo „Seznam rostlin květeny české"

Karel Petr

Matematik, narozen r. 1868 ve Zbyslavi, zabýval se analytickou teorií čísel a numerologickými metodami, vyučoval na UK

Bohumil Špaček

Lékař, narozen r. 1911 v Č., jedenze zakladatelů moderní experimentální chirurgie v Československu, zabýval setaké resuscitací

Hugo Traub

historik, narozen r. 1879 v Č., zabývalse politickými dějinami 19. stol.

Josef Čepek

Učitel a vlastivědný pracovník, narozenr. 1905 v Bílém Podolí, sbíral národopisné paběrky, pohádky a pověsti, psal do Podoubraví, zpracoval kroniky spolků v Dolních Bučicích a Vrdech, zde byl takékronikářem

Kliment Čermák

Archeolog, numismatik, muzeolog,narozen r. 1852 v Č., v čele spolkuvčela Čáslavská, podílel se na založení muzea, napsal např. „Bitva u Chotusicr. 1742"

Soňa Dedíková

Ředitelka muzea, zasloužila se o obnovu spolku Včela Čáslavská

Jan Frič

ujal se záchrany hradu Lichnice, za tojmenován r. 1938 konzervátorem Státního památkového úřadu

Jaroslav Malina

archeolog a sociokulturní antropolog, narozen r. 1945 v DolníchBučicích, některá díla „Metody experimentu v archeologii", „Vzpomínky naminulost" a další

Milan Marek

pedagog, muzeolog, v l. 1958 – 1976ředitel muzea, napsal „Čáslavsko v literatuře"

František Škrdle

Učitel, muzeolog, archivář muzea,správce muzea, konzervátor, napsal mimo jiné „Národní garda Čáslavská", „JanJos. Dusík", „Průvodce městem a okolím", čestný občan Č.

Leopold Želina

Iniciátor vlasteneckého hnutí v Č.,starosta Sokola, spoluzakladatel spolku Včela Čáslavská, a družstva k postaveníDusíkova divadla, byl jeho prvním ředitelem a režisérem

Jan Ladislav Dusík

Skladatel a klavírista, narozenr. 1760 v Č., působil v Holandsku, Londýně, Paříži, vždy jako učitel askladatel u šlechty

Ignác Handl

varhaník, narozen r. 1889 v Č., napsalvíce než 100 skladeb duchovních

Jan Václav Stich

Hornista a skladatel, narozen r.1746 v Žehušicích, hrál na lesní roh, ve Francii napsal revoluční hymnu „Hymnea la liberte", v Č. společný koncert s J.L. Dusíkem

Jaromír Čermák

sochař, narozen r. 1888 v Č., synKlimenta Čermáka, zakladatel čáslavského klubu turistů, vydal několik brožur oŽelezných horách

Josef Novák

Malíř, pedagog, narozen r. 1951 v Č.,profesor na gymnázii i LŠU

Antonín Růžička

malíř, narozen r. 1887 v Č., učilna Uměleckoprůmyslové škole, vystavoval r. 1914 v Londýně, kde byl uznán

Zdeněk Sejček

výtvarník, narozen r, 1926 veŽlebech, předseda čáslavské pobočky Klubu přátel výtvarného umění, psal oživotě umělců z regionu, např. „Mladý Chittussi"

Alois Vraný

malíř, narozen r. 1851 v Č., spolužákMikoláše Alše, náměty čerpal z histoie např. „Sněm v Čáslavi r. 1421",vydělával si jako písmomalíř

Jaroslav Auerswald

Herec, režisér, narozen r. 1870 ve Žlebech, v Národním divadle v Brně

Naďa Benešová - Skřivánková

Překladatelka, narozenar. 1923 v Č., uměla 14 jazyků, po r. 1990 vyšlo v jejím překladu 14 svazků encyklopedických děl z přírodovědy, historie a malířství, napsala „Verše z Železných hor"

Miloš Forman

Režisér, narozen r. 1932 v Č., natočilmimo jiné „Lásky jedné plavovlásk", „Hoří má panenko", v USA již „Amadeus",„Přelet nad kukaččím hnízdem", za oba získal Oskary

Jarmila Kratochvílová

Atletka, mistryně světa vběhu na 400 a 800 m, světová rekordmanka (první žena zaběhla 400 m pod 48 s),nejlepší atletka světa, trénuje mladé atlety v Č.

František Moravec

Generál a zpravodajský důstojník, narozen r. 1895 v Č., důstojník československých legií v Rusku, za 2. sv.v. řídil československou exilovou zpravodajskou službu

Eduard Outrata

Národohospodář, narozen r. 1898 vČ., za 2. sv.v. působil v Londýně v exilové vládě , vypracoval dvouletý plánobnovy československého národního hospodářství

Matouš Ulický

Kaplan podobojí, zapojený do nevolnického povstání r. 1627, napsal kazatelské provolání k národu, ukrýval se v Krchlebech, byl však zatčen, mučen a popraven, nejstarší zprávy o něm najdeme v díle J. A. Komenského.

Josef Svoboda

Profesor, narozen 10. května 1920 v Čáslavi, zemřel 8 dubna 2002 v Praze, významný český a mezinárodně uznávaný scénograf, jevištní výtvarník a pedagog

Miloslav Vostrovský

Miloslav Vostrovský svojí kulturní společenskou činností v oblasti hudební a malířské je výraznou osobností celého našeho regionu.