Obsah

Dotační zpravodajství

Typ: ostatní
V listopadu 2018 byly Ministerstvem pro místní rozvoj kromě dotačního titulu Územní plán 2019,
Architektonické a urbanistické soutěže obcí 2019 a Podpora bydlení pro rok 2019 vyhlášeny
následující dotační tituly:

Program Podpora a rozvoj regionů
- Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • Podpora dostupnosti služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Program Podpora a rozvoj regionů
- Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v
budovách městských a obecních úřadů 2019
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019
- Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

 • Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Program Podpora a rozvoj regionů
- Podprogram Podpora revitalizace území 2019

 • Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
 • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Základní informace k jednotlivým dotačním titulům naleznete v přiložené prezentaci.


Vytvořeno: 30. 11. 2018
Poslední aktualizace: 30. 11. 2018 08:26
Autor: Správce Webu