Obsah

Dotační zpravodajství

Typ: ostatní
V současné době jsou nově otevřeny následující výzvy:


Operační program Zaměstnanost:


Výzva č. 112 - Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby
péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu
Výzva č. 101 - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo
Prahu
V nejbližších dnech bude otevřena Výzva č. 92 pro územní samosprávné celky (obce,
kraje a sdružení a asociace ÚSC), ve které bude možné mj. žádat o podporu na
vyhotovení strategických rozvojových dokumentů obce, pasportů, generelů, studií
proveditelnosti apod.)


Fondy Středočeského kraje:


Středočeský Infrastrukturní fond - Podpora rozvoje a obnovy základních škol
Středočeský Infrastrukturní fond - Životní prostředí


Nadace Partnerství:


Výsadba stromů 2019


Dále stále probíhají následující výzvy a grantová řízení:


Ministerstvo pro místní rozvoj:


Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů


Fondy Středočeského kraje:


Středočeský fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof
Středočeský Fond obnovy venkova 2017-2020


Nadace ČEZ:


Oranžové hřiště
Podpora regionů
Stromy
Oranžový přechod


Základní informace k jednotlivým výzvám naleznete v přiložených prezentacích.


Dále uvádím následující informace:

  • Výzva v rámci investiční dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2020 v gesciMinisterstva vnitra bude vyhlášena nejdříve v průběhu měsíce dubna 2019
  • V současné době probíhá příprava nové dokumentace programu Podpora obnovypřirozených funkcí krajiny na období 2019 – 2028 v gesci Ministerstva životníhoprostředí ve spolupráci s AOPK ČR, spuštění nového programu se očekává na jaře roku 2019
  • Od 1. března 2019 od 9:00 hodin do 30. června 2020 do 15:00 hodin probíhá příjem žádostí v rámci Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů na poskytnutí individuální návratné bezúročné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje pro obce do 500 obyvatel

Vytvořeno: 20. 3. 2019
Poslední aktualizace: 20. 3. 2019 09:55
Autor: Správce Webu