Obsah

Operační program Doprava (OPD)

OPD se v rámci tří prioritních os soustředí zejména na rozvoj železniční a silniční dopravy v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) a samozřejmě i na silniční síť ostatní (mimo TEN-T).

 

  • PO1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu. 
  • PO2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu
  • PO3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

 

PO1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

V rámci první prioritní osy jsou podporované aktivity, které se soustředí na modernizaci dopravních prostředků, cest i zařízení. Z ekologických důvodů je důraz kladen zejména na systémy v elektrické trakci. 

 

PO2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

V této prioritní ose se OPD soustředí na výstavbu úseků silniční sítě a také na rozvoj moderních IT technologií v dopravě hlavně pro ochranu infrastruktury a pro optimalizaci dopravy. 
 

PO3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Cílem je zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví u rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T. 

 

 

Výzvy: http://web.opd.cz/vyzvy/

Dokumenty: http://web.opd.cz/document/

 

 

Kontakty: http://www.opd.cz  info@opd.cz

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015