Obsah

 

 

Metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání obecně závazných vyhlášek:

Metodický materiál k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeno pro aktivity osob mladších 18 let (aktualizace k 31.5.2017):

 

Metodický materiál k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo na veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let a kterou se reguluje v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní a nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti (aktualizace k 31.5.2017):

 

Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů - stav od 1. 1. 2017:

 

Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

 

Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

 

Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se reguluje prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, společenské nebo sportovní akce přístupné veřejnosti

  

Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou: