Obsah

Přívětivý Mikroregion Čáslavsko

Cílem projektu je komplexní zkvalitnění komunikace v Mikroregionu Čáslavsko. V rámci projektu bude nastaven jednotný styl komunikace mikroregionu a do projektu zapojených obcí směrem k veřejnosti. Důraz bude kladen na využití efektivních komunikačních nástrojů a moderních forem komunikace.
Do projektu se zapojilo 10 členských obcí mikroregionu.

V rámci projektu bude realizováno:

- modernizace webu Mikroregionu Čáslavsko
- pořízení mobilní aplikace propojené s webem
- pořízení 10 elektronických úředních desek do zapojených obcí

  • Posílení komunikace mikroregionu a zapojených obcí na sociálních sítích (facebooku)
  • Vzdělávání zástupců obcí v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace

 

Termín realizace: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

Celkové předpokládané náklady: 7 225 657,50 Kč

Projekt „Přívětivý Mikroregion Čáslavsko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016770, byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 6 864 374,62 Kč.

 

Logo OPZ