Obsah

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

iz

zp

z

Informační zpravodaj ke stažení zde

Stezka korunami stromů

II. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO

 

Zpravod
ke stažení zde

Připravujeme ucelený přehled kroužků pro děti na Čáslavsku

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání zpracováváme ucelený přehled kroužků a ostatních volnočasových aktivit pro děti do 15 let. Takováto databáze v regionu dosud neexistovala a věříme, že řadě rodičů i dětí pomůže při výběru aktivit.

Přiložený soubor prosím vnímejte jako pilotní verzi. Pokud tedy víte o někom, kdo organizuje aktivity pro děti a není v seznamu uveden, kontaktujte nás na e-mailu mapcaslav@gmail.com.

 

Databáze kroužků pro děti na Čáslavsku
aktualizovaná verze k 9.3.2017

MIKROREGIONY A MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU IDEÁLNÍMI PARTNERY PRO ROZVOJ CYKLODOPRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Takto lze shrnout jedno z hlavních témat, které se diskutovalo 2. února na Kolínské radnici v rámci konference „Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023“. Vedle konkrétních návrhů na řešení nových cyklostezek a cyklotras v regionu byla převážná část diskuze zaměřena na budoucí rozdělení kompetencí ve vztahu obce - svazky obcí - místní akční skupiny - krajský úřad. Obcím, limitovaným svým katastrem, totiž často chybí návaznost mezi jejich záměry obnovy ať již polních cest, cyklotras nebo cyklostezek s jejich sousedy. Často se potom stává, že jsou budovány cesty tzv. „odnikud nikam“, a nevytváří se smysluplná prostupnost krajiny. Jsme rádi, že jsme, a věříme, že tomu tak do budoucna stále bude, u zrodu nové éry (nejen) cyklodopravy. V případě zájmu o toto téma doporučujeme navštívit následující webové stránky:

http://www.cyklostrategie.cz

http://www.cyklodoprava.cz

http://www.cyklokonference.cz

http://www.cyklomesta.cz

http://www.ceskojede.cz

 

16.05.2017

Po stopách Bohumila Hrabala

Mikroregion Čáslavsko uspořádal 13.5.2017 tématický výlet do Nymburka.

Detail

15.12.2016

II. setkání starostů DSO

Setkání proběhlo 15.12.2016 na novém zimním stadionu v Čáslavi. V rámci shromáždění byla  možnost bruslení. 

Detail

25.11.2016

Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí

V Čáslavi se uskutečnil 24. listopadu 2016 první ročník Veletrhu zaměstnavatelů a studijních příležitosti.

Detail

26.08.2016

Tupadly

Pouťový výšlap

Detail

25.08.2016

Cyklovýlet po trase razítkové hry

Cyklovýlet

Detail