Obsah

Informační zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko ke stažení ZDE!

čerto

11.12.2018

VI. Setkání starostů v rámci CSS

VI. Setkání starostů v rámci CSS

Ve čtvrtek 6.12.2018 se uskutečnilo již 6. setkání starostů členských obcí v rámci projektu CSS. Probíhalo v prostorách Klubu Gumárna, kde si na závěr mohli všichni zúčastnění zahrát bowling.

Detail

05.12.2018

Dotační zpravodajství

Harmonogramy výzev zde ke stažení:

Detail

30.11.2018

Dotační zpravodajství

V listopadu 2018 byly Ministerstvem pro místní rozvoj kromě dotačního titulu Územní plán 2019, Architektonické a urbanistické soutěže obcí 2019 a Podpora bydlení pro rok 2019 vyhlášeny následující dotační tituly:

Detail

05.11.2018

Dotační zpravodajství

V týdnu od 19. listopadu 2018 bude zahájen příjem žádostí o podporu do programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+ a ukončen začátkem února 2019. Detailnější informace a podmínky podpory nejsou prozatím známy, u opakujících se dotačních titulů je možno vycházet z metodiky předešlých let.

Detail

27.04.2018

setkání

V. SETKÁNÍ STAROSTŮ V RÁMCI CSS

Dne 24.4.2018 proběhlo již páté setkání starostů v rámci projektu Centrum společných služeb.

Detail

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

Připravujeme ucelený přehled kroužků pro děti na Čáslavsku

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání zpracováváme ucelený přehled kroužků a ostatních volnočasových aktivit pro děti do 15 let. Takováto databáze v regionu dosud neexistovala a věříme, že řadě rodičů i dětí pomůže při výběru aktivit.

Přiložený soubor prosím vnímejte jako pilotní verzi. Pokud tedy víte o někom, kdo organizuje aktivity pro děti a není v seznamu uveden, kontaktujte nás na e-mailu mapcaslav@gmail.com.

 

Databáze kroužků pro děti na Čáslavsku
aktualizovaná verze k 9.3.2017