Obsah

výstava

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

Stezka korunami stromů

II. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO

 

Zpravod
ke stažení zde

Připravujeme ucelený přehled kroužků pro děti na Čáslavsku

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání zpracováváme ucelený přehled kroužků a ostatních volnočasových aktivit pro děti do 15 let. Takováto databáze v regionu dosud neexistovala a věříme, že řadě rodičů i dětí pomůže při výběru aktivit.

Přiložený soubor prosím vnímejte jako pilotní verzi. Pokud tedy víte o někom, kdo organizuje aktivity pro děti a není v seznamu uveden, kontaktujte nás na e-mailu mapcaslav@gmail.com.

 

Databáze kroužků pro děti na Čáslavsku
aktualizovaná verze k 9.3.2017

MIKROREGIONY A MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU IDEÁLNÍMI PARTNERY PRO ROZVOJ CYKLODOPRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Takto lze shrnout jedno z hlavních témat, které se diskutovalo 2. února na Kolínské radnici v rámci konference „Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023“. Vedle konkrétních návrhů na řešení nových cyklostezek a cyklotras v regionu byla převážná část diskuze zaměřena na budoucí rozdělení kompetencí ve vztahu obce - svazky obcí - místní akční skupiny - krajský úřad. Obcím, limitovaným svým katastrem, totiž často chybí návaznost mezi jejich záměry obnovy ať již polních cest, cyklotras nebo cyklostezek s jejich sousedy. Často se potom stává, že jsou budovány cesty tzv. „odnikud nikam“, a nevytváří se smysluplná prostupnost krajiny. Jsme rádi, že jsme, a věříme, že tomu tak do budoucna stále bude, u zrodu nové éry (nejen) cyklodopravy. V případě zájmu o toto téma doporučujeme navštívit následující webové stránky:

http://www.cyklostrategie.cz

http://www.cyklodoprava.cz

http://www.cyklokonference.cz

http://www.cyklomesta.cz

http://www.ceskojede.cz

 

26.09.2017

Stezka korunami stromů

23. září 2017, Jánské Lázně - Krkonoše

Detail

16.05.2017

Po stopách Bohumila Hrabala

Mikroregion Čáslavsko uspořádal 13.5.2017 tématický výlet do Nymburka.

Detail

15.12.2016

II. setkání starostů DSO

Setkání proběhlo 15.12.2016 na novém zimním stadionu v Čáslavi. V rámci shromáždění byla  možnost bruslení. 

Detail

25.11.2016

Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí

V Čáslavi se uskutečnil 24. listopadu 2016 první ročník Veletrhu zaměstnavatelů a studijních příležitosti.

Detail

26.08.2016

Tupadly

Pouťový výšlap

Detail